Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

WEEKEND Z MATEMATYKĄ (15.03.2019)

KLASA IV

ZADANIE 1

Wagon pociągu towarowego ma długość 22 m, a lokomotywa 31 m. Do jednego wagonu można załadować towar ważący 27 ton. Jaką długość ma pociąg, który składa się z 47 wagonów i 2 lokomotyw? Ile towaru mógłby przewieźć ten pociąg?

ZADANIE .

Najdłuższą rzeką w Europie jest Wołga. Drugą pod względem długości europejską rzeką jest Dunaj, który jest o 680 km krótszy od Wołgi. Wołga ma długość 3530 km i jest o 2483 km dłuższa od Wisły. O ile kilometrów Dunaj jest dłuższy od Wisły.

ZADANIE 3

Oblicz :

  1. Różnicę liczb 13 316 i 5492,
  2. Sumę liczb 24 630 i 16 204,
  3. Odjemną, wiedząc, że odjemnik wynosi 3875, a różnica 498,
  4. Odjemnik, wiedząc, że odjemna wynosi 13 070, a różnica 8623.

 

KLASA V

ZADANIE 1

Bohater pewnej baśni ruszył w świat, mając przy sobie dwie trzecie bochenka chleba. Najpierw spotkał ubogiego staruszka i oddał mu połowę swojego chleba. Potem spotkał żebraka i z nim podzielił się po równo tym, co mu zostało. Zaraz potem połowę swojej części ofiarował głodnemu pastuszkowi. Jaką część chleba dał bohater tej baśni każdej z napotkanych osób, a jaka została dla niego?

ZADANIE 2

Babcia Ela ma 3 i jedną piątą litra mleka i chce je postawić na zsiadłe w kubeczkach o pojemności jednej piątej litra. Ile kubeczków potrzebuje?

ZADANIE 3

Na urodzinach u Małgosi ma być 20 osób. Na to przyjęcie dziewczynka chce przygotować 6 litrów koktajlu owocowego. Czy dla wszystkich wystarczy tego napoju, jeśli rozleje go do szklaneczek o pojemności jednej trzeciej litra?

 

KLASA VI

 

ZADANIE 1

Liczbę -30 zapisz jako:

  1. Sumę dwóch liczb o takich samych znakach,
  2. Sumę dwóch liczb o różnych znakach,

 

ZADANIE 2

  1. Pan Kowalski miał na swoim koncie w banku 200 zł. Zrealizował czek na 320 zł. Jaki jest nowy stan jego konta?
  2. Następnego dnia pan Kowalski wpłacił 150 zł. Ile złotych ma na koncie po dokonaniu tej wpłaty?

 

ZADANIE 3

Do sumy liczb 63 i – 28 dodaj sumę liczb -16 i -13.

KLASA VII

ZADANIE 1

Dla jakich liczb x i y wartość wyrażenia x2 + y2 jest równa 0?

ZADANIE 2

Zapiszwyrażenie algebraiczne i oblicz jego wartość dla a = -2 i c = 5.

a) Suma liczby 10 iiloczynu liczb a i c.

b) Iloraz dziesięciokrotności liczby a przez podwojoną liczbę c.

c) Różnica liczby 2,5 i ilorazu liczby c przez liczbę a.

 

ZADANIE 3

Zredukuj wyrazy podobne.

a) 3x - 12y + 5z - 9x - 11y + 9z

b) 6a + 12b - 3c - 4b + b + 11c - a

c) 5xy + 3x - 2y - 0,3xy - y - 4,7yx + 3y - 5x


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.