Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

 

WEEKEND Z MATEMATYKĄ (01.06.2019)

KLASA IV

ZADANIE 1

Zapisz cyframi:

 1. dwa i trzysta trzy tysiączne,
 2. osiem i dwadzieścia pięć tysiącznych,
 3. dziesięć i sześć tysiącznych,
 4. siedemdziesiąt cztery setne,
 5. dziewięć dziesiątych,
 6. jedenaście i jedna setna.

ZADANIE 2

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych:  0,1; 0,25; 0,4; 0,50; 0,75; 1.

ZADANIE 3

W worku było 50 kg mąki. Pierwszego dnia zużyto 12,5 kg mąki, drugiego dnia o 2,75 kg więcej niż pierwszego dnia, a trzeciego o 3,70 kg mniej niż pierwszego dnia. Ile kilogramów mąki pozostało w worku?

ZADNIE 4

Z jednego litra mleka otrzymuje się 0,035 kg tłuszczu. Ile kilogramów tłuszczu można otrzymać z 1000 litrów mleka?

KLASA V

 

ZADNIE 1

Oblicz:

 1. (-5) + 8 =
 2. 4 + ( -1) =
 3. (-3) + (-2) =
 4. (-2) + (-2) =
 5. (-6) + 0 =
 6. (-5) + (-4) =

ZADANIE 2

Karol pożyczył pieniądze od braci: 2 zł od Marka, 3 zł od Wojtka i 1 zł od Roberta. Kiedy dostał 5 zł od dziadka i 4 zł od mamy, postanowił oddać pieniądze braciom. Oblicz, ile pieniędzy zostanie Karolowi po oddaniu długu.

 

ZADANIE 3

W łyżeczce do herbaty mieści się 5 ml płynu. Lekarz zalecił Jurkowi przyjmowanie syropu 3 razy dziennie po 1 łyżeczce. Na ile dni wystarczyło Jurkowi syropu z butelki o pojemności 0,21 litra?

KLASA VI

 

ZADANIE 1

Oblicz wartość liczbową następujących wyrażeń:

 1. 2x² - 1         dla x = 4
 2. a³ - b²          dla a = -2,     b = 3

 

 ZADANIE 2

         Dla jakich wartości x wartość wyrażenia równa się zero? Wykonaj      odpowiednie sprawdzenie:

 1. 5x,             b)      x – 7,         

   ZADANIE 3

   Następujące sumy wyrazów podobnych zastąp jednym wyrazem:

 1.  3x + 5x – 7x + 8x =
 2. 13a – 4a + 5a + 8a – 2a – a =
 3. ax – 4 ax – 8,5 ax + 1,25 ax – 0,75ax =

 

KLASA VII

ZADANIE 1

 

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 6 cm i 8 cm. Jaką długość ma przeciwprostokątna tego trójkąta?

 

 

ZADANIE 2

 

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 50 cm, a jedna z przyprostokątnych 48 cm. Jaką długość ma trzeci bok tego trójkąta?

Oblicz pole i obwód trójkąta.

 

ZADANIE 3

 

Która z figur ma dłuższą przekątną: prostokąt o wymiarach 33 cm x 56 cm czy prostokąt o wymiarach 25 cm x 60 cm?


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.