Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

WEEKEND Z MATEMATYKĄ (08.12.2017)

 

KLASA IV

ZADANIE 1

Zapisz taką liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest 8, cyfra setek jest dwa razy mniejsza od cyfry jedności i o 3 mniejsza od cyfry dziesiątek.

 

ZADANIE 2

Sto jabłek waży 20 kg. Sto śliwek waży 5 kg. Co waży więcej: 300 jabłek czy 1000 śliwek? O ile kilogramów więcej?

 

ZADANIE 3

Turysta przebyła trasę długości 240 km, podróżując pociągiem i samochodem. Samochodem przebył drogę pięć razy krótszą niż pociągiem.

a)     Ile kilometrów przejechał samochodem?

b)    Ile kilometrów przejechał pociągiem?

 

 

KLASA V

ZADANIE 1

W pewnym trójkącie średni kąt jest dwa razy większy od najmniejszego, a największy jest trzy razy większy od najmniejszego. Jaki to trójkąt?

 

ZADANIE 2

Trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. Miara kąta A wynosi 18°. Jaką miarę może mieć kąt B?

 

ZADANIE 3

Narysuj kwadrat ABCD oraz trójkąt równoboczny ABE. Bok AB jest wspólny dla obu figur. Oblicz miarę kąta DEC.

 

 

KLASA VI

 

ZADANIE 1

Oblicz wysokość trapezu, w którym podstawy mają 60 cm i 40 cm, a pole powierzchni wynosi 2000 cm².

 

ZADANIE 2

Ogródek ma kształt trapezu równoramiennego. Płot ogradzający ten ogródek ma 200 m długości. Długość krótszej podstawy stanowi dwie trzecie długości dłuższej podstawy, która jest równa 60 m. Oblicz długości pozostałych boków tego ogródka.

 

ZADANIE 3

Pole równoległoboku jest równe 30 cm², a jego boki mają długości 10 cm i 5 cm. Oblicz długości obu wysokości równoległoboku.

 

ZADANIE 4

Punkt S to środek boku BC kwadratu ABCD. Trójkąt ABS ma pole równe 4 cm². Oblicz pole kwadratu ABCD.

 

ZADANIE 5

Narysuj trójkąt o polu równym 12 cm², w którym:

a)     jeden z kątów ma miarę 30°,

b)    dwa boki są równe,

c)     jeden z dwóch boków prostopadłych jest równy 4 cm.

ZADANIE 6

W jednym opakowaniu znajdują się deski podłogowe o łącznej powierzchni 3,24 m².Długość każdej deski wynosi 2 m.

a)     Ze wszystkich desek z jednego opakowania ułożono prostokąt, którego jeden bok jest równy długości deski (2m). Ile metrów ma drugi bok?

b)    Ile co najmniej takich opakowań trzeba kupić, aby można było ułożyć z desek kwadrat o boku 4 m? Przyjmij, że można rozcinać deski.

 

 

 

 


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.