Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

WEEKEND Z MATEMATYKĄ (14.12.2018)

 

KLASA IV

ZADANIE 1

Troje studentów: Asia, Kasia i Wojtek w czasie wakacji pracowało nad morzem jako ratownicy. Asia zarobiła 1624 zł, Kasia 1489 zł, a Wojtek zarobił 1576 zł. Ile pieniędzy w sumie zarobili?

ZADANIE 2

Arek chce kupić odtwarzacz MP4, który kosztuje 286 zł, ładowarkę za 58 zł i słuchawki w cenie 36 zł.

a) Ile pieniędzy wyda na te zakupy?

b) Ile mu zostanie z 400 zł, które ma w skarbonce?

ZADANIE 3

Najdłuższą rzeką w Europie jest Wołga. Drugą pod względem długości europejską rzeką jest Dunaj, który jest o 680 km krótszy od Wołgi. Wołga ma długość 3530 km i jest o 2483 km dłuższa od Wisły. O ile kilometrów Dunaj jest dłuższy od Wisły?

KLASA V

ZADANIE 1

Czy można narysować czworokąt:

  1. w którym każdy kąt ma 100°,
  2. który ma dokładnie dwie osie symetrii,
  3. w którym jeden z kątów jest większy od kąta półpełnego?

Jeśli tak, narysuj ten czworokąt.

ZADANIE 2

Narysuj trapez prostokątny ROSA o podstawach długości 5 cm i 8 cm oraz wysokości 3 cm. Podaj miary wszystkich kątów tego trapezu ( nie używaj kątomierza).

ZADANIE 3

Obwód równoległoboku jest równy 32 cm, a jeden z jego boków ma 6 cm. Oblicz długości pozostałych boków.

 

KLASA VI

ZADANIE 1

Punkt S to środek boku BC kwadratu ABCD. Trójkąt ABS ma pole równe 4 cm². Oblicz pole kwadratu ABCD.

ZADANIE 2

Narysuj trójkąt o polu równym 12 cm², w którym:

  1. jeden z kątów ma miarę 30°,
  2. dwa boki są równe,
  3. jeden z dwóch boków prostopadłych jest równy 4 cm.

ZADANIE 3

W jednym opakowaniu znajdują się deski podłogowe o łącznej powierzchni 3,24 m².Długość każdej deski wynosi 2 m.

  1. Ze wszystkich desek z jednego opakowania ułożono prostokąt, którego jeden bok jest równy długości deski (2m). Ile metrów ma drugi bok?
  2. Ile co najmniej takich opakowań trzeba kupić, aby można było ułożyć z desek kwadrat o boku 4 m? Przyjmij, że można rozcinać deski.

 

KLASA VII

ZADANIE 1

Papier kserograficzny ma grubość około 1,1 * 10-2 cm. Jak wysoki będzie stos kartek z dwudziestu paczek takiego papieru, jeśli każda paczka zawiera 500 kartek?

ZADANIE 2

Oblicz pole opisanej figury. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

a) kwadrat o boku 6 * 10-4 m

b) trójkat o wysokości 5,5 * 105 cm poprowadzonej do boku 1,8 * 10cm

c) prostokąt o bokach 3,2 * 10-1 km i 4,5 * 10-3km.

ZADANIE 3

Rozwiąż równanie

a) 413 * x = 26 * 27

b) 5* x * 54 = 56 * (-5)5

 


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.