Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

 

WEEKEND Z MATEMATYKĄ ( 13.10.2017)

 

 

KLASA IV

ZADANIE 1

Zapisz cyframi liczby:

a)      Szesnaście tysięcy osiemset cztery,

b)      Pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta,

c)      Milion trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści pięć,

d)      Dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy pięćset,

e)      Cztery miliardy osiemdziesiąt sześć,

f)       Dwadzieścia osiem milionów sto tysięcy trzy,

g)      Pięć milionów pięćset tysięcy pięćdziesiąt pięć.

ZADANIE 2

Zapisz cyframi i słowami najmniejszą liczbę czterocyfrową i największą liczbę trzycyfrową utworzoną z cyfr: 0, 1, 2 i 3. Cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać .

ZADANIE 3

Jaka to liczba dwucyfrowa, której suma cyfr równa jest 11, a iloczyn równy jest 30? Napisz ją słowami.

ZADANIE 4

Marysia ma w swoim pokoju 40 książek.  Jej rodzice mają o 760 książek więcej. Ile razy więcej książek mają rodzice niż Marysia?

 

 

KLASA V

ZADANIE 1

Tatuś Piotra i tatuś Doroty są lotnikami. W sumie wykonali 1200 lotów. Tatuś Piotra wykonał 3 razy więcej lotów niż tatuś Doroty. Ile lotów wykonał każdy z ojców?

ZADANIE 2

Rozwiąż zadanie wierszem zapisane.

Osiemnaście kartonów pakuję czym prędzej ,

Do każdego z nich wkładam dziewięćdziesiąt pędzli.

Przyszedł szef i tak mówi: „Kartony zmienimy

I te same pędzle w piętnastu zmieścimy!”

Wiesz już wszystko, co trzeba,  więc oblicz dokładnie,

Ile pędzli po zmianie na karton przypadnie.

ZADANIE 3

Kasia i Krzyś  wyruszyli pociągami z Warszawy o godzinie 6.00 rano. Kasia jechała do Petersburga i dotarła tam następnego dnia o 11.45 czasu polskiego. Podróż Krzysia do Radomia trwała 17 razy krócej niż podróż Kasi. O której godzinie Krzyś przyjechał do Radomia?

Czas jazdy pociągu do Petersburga wyraź w minutach.

KLASA VI

ZADANIE 1

Przed klasówka z matematyki Jacek położył się do łóżka o godzinie 22.00. Przez  pierwsze 1,5 godziny nie mógł zmrużyć oka. Wreszcie zasnął. Przez 2,25 godziny spał na lewym boku, a przez 2 i jedną trzecią godziny na prawym. Później przez 1 i jedną dwunastą godziny śniły mu się koszmary i wiercił się niespokojnie. Wreszcie zasnął mocno i do rana spał twardym snem przez 3 i jedną trzecią godziny. O której się obudził?

 ZADANIE 2

Adam miał kłębek sznurka długości 7,5 m. Połowę sznurka zabrała mama do powieszenia bielizny. Ojciec do zawiązania paczki wziął dwie trzecie pozostałej części. Brat, z czystej złośliwości, odciął połowę tego, co zostało. Dwie piąte reszty sznurka zabrała siostra, aby zawiązać supełek dla zapamiętania czegoś bardzo ważnego. Jaka część sznurka została Adamowi? Ile to metrów?

 

 

 

 

 


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.