Informujemy, iż od 1 września do 15 września bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie przyjmował wnioski na stypendia szkolne w siedzibie Ośrodka przy ul. Nankera 103.
 

Wnioski w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej mopr.piekary.pl w zakładcewnioski. Natomiast wnioski w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Ośrodka przy ul. Bpa Nankera 103.