Płatność należy przekazywać na rachunek bankowy:

96 1020 2313 0000 3902 0556 2030

tytułem: żywienie miesiąc/rok imię i nazwisko ucznia


Koszt posiłku wynosi 3,00 zł.
Opłaty przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca.

Ilość dni żywieniowych w poszczególnych miesiącach:

styczeń: 9 dni x 3,00zl = 27,00zł
luty: 17 dni x 3,00zł = 51,00zł
marzec: 22 dni x 3,00zł = 66,00zł