Egzamin  odbędzie się w piątek 7 czerwca wg poniższego harmonogramu-
egzamin teoretyczny piątek 7 czerwca  w sali komputerowej, należy mieć ze sobą długopis
godz. 8.00- klasa IV b, Vb
godz. 8.55- klasa IV a, Va, 
 
Ogłoszenie wyników egzaminu teoretycznego w sali komputerowej o godz. 9.50,
Część praktyczna o godz. 11.00 na boisku szkolnym. Do części praktycznej podchodzą uczniowie, którzy uzyskają pozytywny wynik testu.
 
Wszyscy zdający przychodzą w tym dniu ze sprawnym rowerem, w sportowym stroju, należy mieć ze sobą plecaki z książkami ponieważ uczniowie zwolnieni są z zajęć tylko na czas trwania egzaminu.
Życzę powodzenia, J. Szeja