UWAGA!

OPŁATA ZA ŻYWIENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ WYNOSI 42zł!

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 15.12.2018