W dniu 5 października 2017r. st. sierż. Aleksandra Zydyk i st. sierż. Łukasz Świerkowski z KM Policji w Piekarach Śl. przeprowadzili na terenie naszej szkoły prelekcję dla uczniów klas IV - VII. Podczas spotkania poruszono tematykę dotyczącą odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadku przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.
Funkcjonariusze uświadomili uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji. Omówione zostały konsekwencje zachowań w przypadku: agresji wobec rówieśników, spożywania alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów. Zwrócono szczególną uwagę na aktualne przepisy, zgodnie z którymi osoby poniżej 18 lat nie mogą kupić w sklepie już nie tylko tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ale także e - papierosów.
Wprowadzono również zakaz ich używania w miejscach, gdzie palenie jest zabronione, np. na przystankach, w placówkach oświatowych, obiektach sportowo - rekreacyjnych. Poruszono również zagadnienia związane z  odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy zdjęć na portalach internetowych.
Funkcjonariuszom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie pogadanki, która z pewnością podniosła świadomość prawną uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom.