W związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, informujemy, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15, od przyszłego roku szkolnego, pozostaje obecna placówka przy ul. F. Kotuchy 40, która zmienia się w 8-klasową Szkołę Podstawową.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 również będzie miało miejsce w MSP15, ul. F. Kotuchy 40.