W  klasie IIa, IIIa i IIIb pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł", która w tym roku przebiega pod hasłem "Na skrzydłach przyjaźni". Na początku  zajęć uczniowie wysłuchali bajki pt.: "O dwóch ołówkach" M. Molickiej, a następnie rozmawiali na temat postępowania bohaterów, wartości przyjaźni, potrzebie pomocy przyjacielowi, który ma problem lub kłopot. Następnie otrzymali karty pracy i rozwiązywali ćwiczenia, które miały na celu rozwijanie  u dzieci cech dobrego przyjaciela, kształtowanie więzi przyjaźni oraz umiejętności funkcjonowania w grupie. Na zakończenie uczniowie odczytali znajdujący się na ulotkach cytat św. Jana Pawła II: "Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy", a następnie starali się odpowiedzieć jak rozumieją te słowa.

 

Free Joomla Lightbox Gallery