Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych to zmniejszanie ryzyka ich używania oraz związanych z tym problemów, poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami. W najszerszym ujęciu profilaktyka pojmowana jest jako postępowanie zapobiegające różnorodnym problemom, które towarzyszą używaniu tych substancji. Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody, dlatego w klasach IV - VI odbyły się prelekcje na temat dopalaczy i narkotyków w ramach KAMPANII SPOŁECZNEJ "NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!" Podczas spotkań z pedagogiem szkolnym uczniowie otrzymali następujące ulotki profilaktyczne:

- "Dopalacze? Czy wiesz, co siedzi w środku? Nie ryzykuj!", z której dowiedzieli  się m.in., że dopalacze to mieszanka wielu groźnych substancji chemicznych, a ich skład jest zwykle wielką niewiadomą, dlatego lekarze nie wiedzą, jak odtruwać pacjentów.

 - "Narkotyki? O krok od uzależnienia!" Z tego materiału uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie są fazy i objawy uzależnienia, a także co trzeba robić, jeśli chce się być człowiekiem naprawdę wolnym i żyć bez uzależnień. Uświadomili sobie również, że sięganie po narkotyki nie rozwiązuje i nie nazywa żadnych problemów, a jedynie na krótką chwilę "maskuje" kłopoty.

Zajęcia uatrakcyjniły audycje edukacyjne. Pojawiły się w nich autentyczne wypowiedzi lekarzy i terapeutów, a także osobiste historie osób uzależnionych i ich dylematy. Uczniowie zapoznali się również z ważnymi numerami telefonów, które służą dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Pamiętajmy! To nie wstyd prosić o pomoc!